Whistleblowing


I dagens samhälle och arbetsklimat är det oerhört viktigt att tidigt identifiera problem och ibland rent kriminella handlingar som pågår inom det egna företaget.

Det kan också vara svårt att lyfta saker då det i vissa fall handlar om ens närmaste chef, VD eller liknande och det då kan vara känsligt och svårt.


Därför erbjuder vi er möjligheten att hantera ert företags Whistleblowing.


Kontakta oss för mer information.